ran 1

"אילו ציפורים אשר עפות מעל הים/ אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם

אלו סיפורים היו ודאי לציפורים/ על הארצות אשר מעבר להרים

אך הציפורים נאמנות לשתיקתן/

ועם בוא הסתיו/ הן ממריאות במחי כנף

והסודות איתן. "  (ז'אן ברוסול ונעמי שמר).

 

שלום רב לכולם,

בתחילת החודש תעבור שנה מאז פטירתו של ישראל עופר. הייתה זו שנה מאתגרת לכם ולנו: וירוס הקורונה, אי הוודאות בענף, סגירת רפתות ותיקות, חילוף תזונאי ראשי במרכז המזון, עליית מחירים משמעותית בעולם, משבר הגרעינים בנמלים ומחסור ארצי בחומרי הגלם. בכל אתגרים אלו עמדנו יחדיו באופן מוצלח ואנו נמשיך להשתפר ולקדם אתכם בהמשך.

 מחיר המטרה לרבעון הרביעי עלה ב 1.47 אגורות והוא יעמוד על 2.0919 ₪ לליטר חמ"מ.

מחירי המזון המרוכז בעולם ממתינים להתחלת קציר התירס והסויה בארה"ב. המלאי העולמי בתחילת הקציר תואם לתחזיות וכרגע המחירים הם יציבים ברמה גבוהה עם מגמת עלייה קלה בגלל עלויות הובלה ימית ושינוע. שער הדולר עלה מעט ל 3.23 אבל הוא עדיין בשיעור נמוך למזלנו.

בסוף החודש יפרוש מתפקידו כפיר לוי. כפיר שימש כאיש ההדרכה, שימור הלקוחות והשיווק מזה כ 9 שנים והוא עובר לנהל את הרפת החדשה הנבנית בקיבוצו כרמים. אני מודה בשמכם ובשם מרכז המזון לכפיר על תרומתו הרבה בשנים של עשייה ומאחל לו, למשפחתו ולרפת החדשה הצלחה. אנו בתהליכי קליטה של איש הדרכה ומקצוע חדש למרכז המזון.

במרכז המזון אנו נמשיך החודש את קציר התירס הרביעי. בסה"כ נשאר לקצור עוד כ 1000 דונם.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו בריאות והצלחה.

רן יערי