יונקים
♦ מומלץ לחסן בחיסון אמהות (להתייעץ עם הרופא) את כל הפרות מהמלטה שניה ומעלה, ולהגמיע בחלבן בלבד הגמעת
   קולוסטרום ראשון.
♦ טיפול בולד ביומו הראשון:
»מומלץ להפריד הולד מאמו בזמן סביר, לנקות ולייבש הולד ולחטא הטבור.
» חשיבות קריטית להגמעה נכונה של קולוסטרום ראשון (המופק מחליבה ראשונה לאחר ההמלטה), על מנת לספק לולד
   את הנוגדנים הנחוצים לו ושאינן בנמצא בדמו. יש למדוד הקולוסטרום בעזרת קולוסטרומטר ולהקפיד על מתן קולוסטרום
   מאיכות טובה בלבד (במכשיר=ירוק). את הקולוסטרום הירוד ניתן להגמיע בהגמעות העוקבות.  את הקולוסטרום חייבים
   לתת תוך 6 השעות הראשונות לאחר ההמלטה, רצוי כמה שיותר קרוב להמלטה. בתוך 6 שעות נסגרות הממברנות במעי
   שמסוגלות לקלוט את הנוגדנים ברמה טובה.
» מומלץ להגמיע 2 ליטר קולוסטרום ראשון בהגמעה הראשונה ואח"כ 2 ליטר קולסטרום ראשון נוספים בהגמעה השניה
    כעבור 6 שעות.
» מהיום השני עד השלישי ניתן להגמיע קולוסטרום שאינו ראשון ואף שאינו מחוסן ו/או של מבכירות.

» יש להגיש מים נקיים כשעה לאחר ההגמעה, על מנת שלא ייווצר עומס על מערכת העכול.

 

 

 

                             תוכנית הגמעה ב- 214 ליטר חלב מלא במהלך 55 יום בשתי הגמעות ביממה

גיל בימים 

סה"כ ימים 

ליטרים ביום 

ליטרים בתקופה 

הערות 

0-3

3

4

12

קולוסטרום 

4-7

4

4

16

קולוסטרום או חלב 

8-21

14

4

56

חלב 

22-35

14

5

70

חלב 

35-50

15

3

45

חלב 

51-55

5

3

15

חלב פעם ביום 

 
   

  

                      תוכנית הגמעה ב 183 ליטר חלב + 9.15 ק"ג תחליף במהלך 55 יום בהגמעה אחת ביום

גיל בימים  

סה"כ ימים  

ליטרים ביום  

ליטרים בתקופה  

הערות  

0-3

3

4

12

קולוסטרום  

4-7

4

4

16

קולוסטרום או חלב  

8-21

14

3

42

חלב + 50 גרם תחליף לליטר  

22-45

24

4

96

חלב + 50 גרם תחליף לליטר  

46-55

15

3

45

חלב + 50 גרם תחליף לליטר  

 

 

                     תוכנית הגמעה 27 ק"ג תחליף חלב במהלך 55 יום בשתי הגמעות ביום (125 גר' בליטר)

גיל בימים

סה"כ ימים

ליטרים ביום

גר' תחליף לעגל ליום

ליטרים בתקופה

הערות

0-3

3

4

 

12

קולוסטרום

4-7

4

4

 

16

קולוסטרום או חלב

8-21

14

2.5

500

35

תחליף חלב

22-50

29

3.5

700

101.5

תחליף חלב

51-55

5

2.5

500

12.5

תחליף חלב

 
   

 

 

                     תוכנית הגמעה 29.8 ק"ג תחליף חלב במהלך 55 יום בהגמעה אחת ביום (200 גרם/ליטר)

גיל בימים  

סה"כ ימים  

ליטרים ביום  

גר' תחליף לעגל ליום 

ליטרים בתקופה  

הערות  

0-3

3

4

 

12

קולוסטרום  

4-7

4

4

 

16

קולוסטרום או חלב  

8-21

14

4

500

56

תחליף חלב 

22-50

29

5

625

145

תחליף חלב 

51-55

5

3

325

15

תחליף חלב פעם ביום 


 
 
 
 
 
                      בכל תקופת היניקה והחל מיום 3-4 יש להגיש לולד בצריכה חופשית בליל יונקים טרי.