חולבות cow_happy 

ככלל יש להאביס הפרות בצריכה חופשית, כך שתישאר שארית בגובה של לפחות % 2-3 (1 ק"ג רטוב לפרה). מומלץ לא להשאיר אבוס ריק. הדבר יגרום ל"רעב מצטבר" ולצריכה מהירה של מזון ביום שאחרי, עיכול לא טוב וצריכה נמוכה של אנרגיה מה שיגרום להעצמת ה"רעב" ולמעגל מתגבר של רעב שיש לשבור אותו.
מומלץ לנקות האבוס כל יום משאריות היום הקודם. השאריות יועברו לעגלות (בגיל 7-14 חודשים).
מומלץ לקרות את אזורי האביסה ובמידת האפשר לצנן את אזורי האביסה על מנת לאפשר תנאים נוחים לפרה.
יש להגיש לפרות מים צוננים ונקיים, (לנקות השקתות לפחות פעם בשבוע במברשת וללא חומרים מחטאים על מנת למנוע הרס אוכלוסיות חיידקי הכרס, שוקת החשופה לאור השמש מימיה יתחממו מהר וירוקת תצמח בה מהר).
ברב ימות השנה סובלות הפרות מעקת חם. יש לשים דגש על צינון אפקטיבי ונמרץ על מנת לשמור על חם גוף הפרה ועל ידי כך לשפר את התמודדותה עם תנאי הסביבה (ראה המלצות מצ"ב).


 המלצות להפעלת מערכות צינון להפגת החום מהפרות בקיץ:

♦ מומלץ לקרות או לפרוס רשתות צל מעל אזורי האביסה.
♦ הלבנת הגגות על ידי צביעה בסיד תצמצם את הקרינה החודרת לסככה.
♦ מומלץ לקרות או לפרוס רשתות צל מעל השקתות לשמירה על מים קרים.
♦ צינון:
כעיקרון באזור חם יש לצנן את הפרות למשך כ-25 דקות (בצינון אינטנסיבי) כל שעתיים וחצי, כמובן שכתלות בממשק ובכוח האדם המצוי בכל משק ומשק.
את מערכות הצינון ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים: צינון מאולץ בחצר ההמתנה וצינון לאורך האבוסים.
חצר המתנה- יש לפרוס מערכת המטרת מים כך שכל שטח סככת ההמתנה יקבל המטרה במידה שווה ופרוות הפרה תירטב לאחר 30 שניות המטרה. את המאווררים רצוי לתלות עם כיוון הרוח הטבעית הממוצעת של האזור כדי למנוע "התנגשות" בין הרוח הטבעית לזו המלאכותית. גם כאן יש לתלות המאווררים כך שכל שטח סככת ההמתנה יקבל רוח של לפחות 3 מטר בשנייה.
את המערכת רצוי לחבר לבקר או ללוח חשמל המיועד לכך ולהפעילה ע"פ התוכנית המומלצת שלהלן:
המטרה 30 שניות ולאחריה אוורור 4.5 דקות.
במשקי "2 חליבות" להביא את הפרות לצינון עוד פעמיים לפחות בין חליבת בוקר לערב (לדוגמא בשעה 10 בבוקר ובשעה 4 אחה"צ). בחודשי שיא החם ניתן להביא את הפרות גם לצינון נוסף בלילה. כמובן שיש להפעיל את המערכת בהמתנה לחליבה, רצוי להביא את הפרות כ-30 דקות לפני תחילת החליבה על מנת שתהננה מצינון אפקטיבי.
ברפת "3 חליבות" יש להביא את הפרות לצינון באמצע מרווח הזמן שבין כל שתי חליבות. בחודשי שיא החם לשקול להביא את הפרות פעמיים בין חליבת צהריים לחליבת ערב.

צינון באבוסים - רצוי שלאחר כל פעם שהפרות מגיעות ממכון החליבה (מחליבה או מצינון) תופעל גם מערכת הצינון באבוס. מומלץ להתקין מאווררים בצפיפות המקסימאלית (בד"כ על כל עמוד) ובגובה המינימאלי (כ-2.20 מטר) ובהתאם לרוח הטבעית של האזור. גם כאן העקרון הוא אוורור על כל מדרך האביסה. להתקין קו ממטירים בגובה 2.20 מטר מהרצפה ובמרווחים של 1.5 מטר (מתזי רפת גזרתים יעודים לכך מצוידים בשסתומי אל נגר). יש לקרב המזון לפני ואחרי כל חליבה או צינון. כהשלמה ניתן להתקין מערפלים מעל חצרות הרביצה.
לחילופין ניתן להתקין מערכות צינון על בסיס של ערפול ולא של המטרה. במקרה כזה יש להפעיל את הערפול כל שעות היום וחלק מהלילה על מנת להשיג תוצאות נדרשות. גם בתפיסה זו יש להביא את הפרות לצינון מאולץ בחצר ההמתנה כחלק מתוכנית הצנונים הכללית.
במרכז מזון באר טוביה קיים מכשיר למדידת עצמת הרוח ונשמח לעמוד לרשותכם בייעוץ ובהכוונה בנושא זה. כמו כן ניתן להשתמש בשרותי ההדרכה של מדריכי שה"מ.