עגלות

cow_3

♦ גיל 0 עד גמילה: חלב/אבקת חלב + בליל יונקים (יש אפשרות לקבל בליל ללא שחת לעגלות עד גיל חדשיים).
   לגבי הגמעה ראה לוח הגמעה מומלץ.
   יש חשיבות במתן בליל יונקים בכמות קטנה כבר מגיל צעיר לפיתוח הכרס, ולהקפיד על מידה נכונה (הולכת

   וגדלה) כך שהבליל יהיה טרי יום-יום ובצריכה חופשית.

♦ 2 חודשים עד 4 חודשים: בליל יונקים בצריכה חופשית.
   לקראת סוף תקופה זו ולקראת מעבר לבליל חולבות מומלץ לתת במשך 10 ימים % 50 בליל יונקים ו % 50

   בליל חולבות.

♦ 4 חודשים עד 7 חדשים: בליל חולבות. רצוי לדלל את הבליל ב-1 ק"ג שחת קטנית משובחת לראש, כך ש-% החלבון יהיה סביב 16% ומזון גס
   סביב 40%. ככלל יש להימנע מהזנה בבליל חולבות מעבר לגיל 7 חודשים. השמנת יתר יכולה לפגוע בפוריות העגלה ובהתפתחות טובה של

   רקמת העטין.

♦ 7 חודשים ועד בדיקת הריון חיובית: בליל עגלות בצריכה חופשית. רצוי עד גיל שנה לתגבר עם 2 ק"ג ח"י בליל חולבות לראש, לקבלת 14%
   חלבון ו-1.4 ריכוז אנרגיה.המעבר לבליל עגלות צריך להיעשות בהדרגה (במשך 10 ימים % 50 בליל חולבות ו % 50 בליל עגלות) ובצורה

   מבוקרת כדי לאתר עגלות שלא הסתגלו למנת העגלות.

♦ מבדיקת הריון  ועד 3 שבועות לפני המלטה: בליל עגלות מוגבל ל 10 ק"ג חומר יבש.

♦ מ- 3 שבועות לפני המלטה ועד המלטה: בליל יבשות + תוסף להכנה (ראה הזנת יבשות).

 

 

 

 דגשים ממשקיים:

♦ בחודשיים הראשונים לחיי העגלה יש להקפיד על תנאי היגיינה ואוורור טובים למניעת תחלואה ביונקים, רצוי לשכן את העגלות במלונות למניעת

   מעבר מחלות מעגלה לעגלה. יש להקפיד על מצע יבש ונקי ועל טיפול אגרסיבי בזבובים המהווים מעבירי מחלות "יעילים").

♦ עגלות מגיל 3 חדשים יש לחסן נגד בוטוליזם פעם ראשונה ופעם שניה לאחר 4 שבועות. יש לשקול עם הרופא מתן של בוסטר נוסף בבדיקת

   ההריון. 

♦ במהלך כל הגידול יש להקפיד על גישה נוחה למים נקיים וצוננים. (לנקות השקתות לפחות פעם בשבוע במברשת וללא חומרים מחטאים על מנת

   למנוע הרס אוכלוסיות חיידקי הכרס).

♦ רצוי לשכן את העגלות בתנאים נוחים ולחלקן לקבוצות על פי גודלן/ הזנתן. כמו כן מומלץ להפריד בין העגלות להזרעה והעגלות ההרות (מאפשר

   תצפית יעילה ומעקב טוב על העגלות).

♦ מומלץ למדוד את העגלות אחת לחצי שנה על מנת לעקוב אחר ביצועי הגדילה שלהן.

♦ מומלץ להזריע את העגלות בגיל 14 חודשים. דחיית ההזרעה לצורך תכנון המלטות רק בתנאי שהעגלות לא תשמנה.

♦ שאריות מבליל חולבות רצוי לתת רק לעגלות להזרעה/בהזרעה. מומלץ להימנע ממתן כמות שאריות גדולה לתקופה ממושכת.

 

טבלת התפלגות צריכת מזון ממוצעת  לפי קבוצות גיל

קבוצת גיל (חודשים) 

גיל ממוצע (חודשים) 

צריכת מזון ממוצעת

(ק"ג ח"י) 

סוג בליל

4 - 0

2

 

יונקים

7 - 4

5.5

4

חלבות

14 - 7

10.5

7

עגלות + 2 ק"ג ח"י חולבות

הכנה - 15

19

10 (מוגבל)

עגלות

הכנה

24

ללא הגבלה

הכנה


 pdf טבלת צריכת מזון משוערת לעגלות תחלופה