עגלים לפיטום

פיטום עגלים:

סוג בליל

הגיל בחודשים

 

גיל בימים

 

הערות

הגמעה +בליל יונקים חופשי

0-2

מ-0 ועד 55/60 יום

ראה תכנית הגמעה ליונקים

בליל יונקים חופשי

2-4.5

מ-61 ועד 135 יום

תקופת הרגלה של שבועיים מיונקים לפיטום

בליל פיטום חופשי

4.5 - חודשיים לפני שיווק

 

 

 

מ- 136 יום ועד חודשיים לפני שיווק

פיטום+ 1.5-2 ק"ג תירס לראש ליום או לחילופין בליל "פיניש" יבש

חודשיים לפי שיווק-שיווק

מחודשיים לפני שיווק ועד שיווק

 
 

 

agalim1

 

 

דגשים ממשקיים:

♦  רצוי מאד לעקוב אחר צריכת המזון ועליית המשקל היומית הממוצעת.

♦  רצוי לבדוק מדי פעם עגלים תוך כדי תנועה בגילאים הצעירים כדי לוודא שאין שיעולים (ושאין דלקות ריאות).

♦  רצוי להפריד עגלים לקבוצות של 8-9 ראש ע"פ גיל וגודל גוף.

♦  תנאי השוק משתנים תדיר, אולם בד"כ גיל אידיאלי לשיווק הוא בסביבות 11 חודש.


פרוטוקול גידול עגלים במפטמה מטעם אמב"ל