הבטחת האיכות ביציב correct1


הבטחת האיכות ב"יציב" מהווה נושא עיקרי ומרכזי בחשיבותו. את המדיניות קובעים ההנהלה והמנכ"ל והאחראים לביצוע הם כל איש בצוות. על הביצוע השוטף  אחראי מנהל בקרת האיכות  שמבחינה מקצועית הוא כפוף למנכ"ל ולתזונאי. מבחינת ביצועית הוא יד ימינו של מנהל התפעול ומבצע מכלול של בדיקות בנושא ביצוע נהלים ע"פ התקן (ISO), עדכון התקנים ע"פ הצרכים המשתנים ומטרות האיכות של המפעל. כל אנשי הצוות חייבים לשתף פעולה עם דרישות האיכות ולהתחנך לאור דרישות אלו בביצוע המטלות השוטפות.

להלן פרוט הנושאים הכלולים במדיניות האיכות:
ניהול נטילת הדגימות ע"פ התפריט שנקבע (פרופיל הבדיקות). מעקב קבלת התוצאות ע"פ המתבקש, וריכוז התוצאות בטבלה מסכמת , השוואה לנורמות שנקבעו, וטיפול בחריגים. משלוח תוצאות לספקים.
ליווי מערכי קציר התחמיצים: ביצוע מיטבי של קציר בעיתו, יעילות, הקמלה נכונה, הידוק מיטבי, יישום תוספים, כיסוי ללא דופי.
מעקב טיפול בתחמיצים: הכנה לכרייה, כרייה נכונה וע"פ הכמות הנחוצה, בדיקת טמפרטורה, ריח, עובשים, בקרה ע"י דגימות.
מעקב טיפול בחמרי לוואי: קצב צריכה והזמנות, שימוש בחומר טרי ע"פ היררכיה (חולבות לפני עגלות) ושמירה על FIFO.
בדיקות ביצוע בלילים ע"פ כוונת התזונאי: סדר העמסה, הומוגניות בערבול, זמן ערבול, מצב שבלולים וסכינים, דרגת קיצוץ, מרקם. שיתוף אנשי ההחזקה והייצור בצורך בתיקונים.
בקרת דיוק בהעמסת חמרים: שופלים, סלפים. מחוייבות למצוינות בדיוק.

בקרת ביצוע פרמיקסים ע"י מפעילי המערבלים, ודגש מיוחד על דיוק בחמרי הקורט. ניהול מלאים קורט.
קבלת חומרים ע"פ הנוהל: ליווי המשאית הפורקת, לוודא פריקה במקום ועד הסוף, בדיקת טיב החומר וטריותו, אישור בחתימה על תעודת המשלוח שנבדק לפני שקילת הטרה.
מעקב תקינות ואפקטיביות של מגנטים בכל הכלים (מעליות, סלף, משאית חלוקה) וניקויים לפחות פעמיים ביום, ומדי חודש שקילת הגופים הזרים שנערמים.
בדיקת כיול משקלים: מאזני גשר מול עגלות הערבול; ומול הסלפים. המשקלים חייבים להתאים ברמת סטייה שנקבעה. ריכוז השוואות שקילות מול ספקים, טיפול בחריגים.
בדיקת שחתות בשדות, בעת העשייה, ובעיקר בקבלה במפעל. דגימות בקידוחים, הפרדה בין ספקים ומעקב לאורך העונה.
ביקורות שיגרתיות של תקינות פעולות הגריסה /לחיצה / טיפול בסודה.
פיקוח יומי על משטח העבודה: צמצום פחתים, נקיון משטח ההאבסה, הפרדת חמרים בתאים, בימות הגשם: חמרים תחת גג.
קשר מתמיד עם אנשי קשרי הלקוחות, ביקור אצל לקוחות מתלוננים.
העלאת הבעיות למודעות בעלי התפקידים בישיבת התיאום השבועית.
קיום פגישות הדרכה עם המנכ"ל ומנהל התפעול ועם אנשי הצוות להטמעת מטרות האיכות של המפעל.

לסיכום: נושא הבטחת האיכות הוא ציר מרכזי ב"יציב" וכל בעלי התפקידים ואנשי הצוות שותפים מלאים להצלחתו. רק בעבודה קבוצתית המשלבת מוטיבציה ומודעות לחשיבות העניין – תהיה דרכנו צלחה.