מעקב נתוני ייצור

בדף זה ריכוז נתוני ייצור ממדגם שאנו עורכים. במדגם משתתפות כ-36 רפתות עם כ-2800 פרות חולבות

correct2

 

שנת 2021

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,543

25.31 1.023 36.64 0.692 3.890

3.550

175.5

פברואר

3,359

24.76 

1.012 36.44  0.681  3.850  3.500   172.5 

מרץ

3,621

25.84   0.995   36.28  0.718 3.790  3.430 172.6

אפריל

3,759 

25.34  0.980   34.96   0.726   3.720   3.380  175.5 

מאי

 3,828  

 24.70  0.984 34.66  0.714  3.800  3.350  183.0 

יוני

3,787 

25.13  0.978  35.36  0.712  3.790  3.320  191.9 

יולי

 3,713  

24.00  0.976  34.16  0.704  3.760  3.320  198.6 

אוגוסט

3,586  23.23  0.986  33.03  0.704  3.780  3.370  200.0 

ספטמבר

3,713  24.00  0.976  34.16  0.704  3.760  3.320  198.6 

אוקטובר

3,547  23.32  1.024  32.75  0.715  3.970  3.500  200.0 

נובמבר

3,527  24.75  1.023  34.36  0.722  3.930  3.530  201.9 

דצמבר

3,535  25.01  1.030  35.25   0.712   3.930  3.570   197.7

ממוצע

3,627

24.62

0.999

34.84

0.709

3.831

3.428

189.0

שנת 2021

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,543

25.31 1.023 36.64 0.692 3.890

3.550

175.5

פברואר

3,359

24.76 

1.012 36.44  0.681  3.850  3.500   172.5 

מרץ

3,621

25.84   0.995   36.28  0.718 3.790  3.430 172.6

אפריל

3,759 

25.34  0.980   34.96   0.726   3.720   3.380  175.5 

מאי

 3,828  

 24.70  0.984 34.66  0.714  3.800  3.350  183.0 

יוני

3,787 

25.13  0.978  35.36  0.712  3.790  3.320  191.9 

יולי

 3,713  

24.00  0.976  34.16  0.704  3.760  3.320  198.6 

אוגוסט

3,586  23.23  0.986  33.03  0.704  3.780  3.370  200.0 

ספטמבר

3,713  24.00  0.976  34.16  0.704  3.760  3.320  198.6 

אוקטובר

3,547  23.32  1.024  32.75  0.715  3.970  3.500  200.0 

נובמבר

3,527  24.75  1.023  34.36  0.722  3.930  3.530  201.9 

דצמבר

3,535  25.01  1.030  35.25   0.712   3.930  3.570   197.7

ממוצע

3,627

24.62

0.999

34.84

0.709

3.831

3.428

189.0