סוגי בלילים


בליל

חולבות

עגלות

עגלות יבש

עגלים רגיל

עגלים פיניש

יבשות

יבשות רטוב

רובוטית ב"ט

יונקים

משקל מנה

34.40

12.93

9.90

9.84

8.25

12.58

15.48

28.21

 

משקל מנה קודם

33.15

13.18

10.02

9.57

8.16

12.44

16.34

29.54

 

השינוי

4.19%

-1.93%

-1.21%

2.74%

1.09%

1.11%

-5.56%

-4.71%

 

צריכה צפויה

43.00

תלוי בגיל

תלוי בגיל

תלוי בגיל

תלוי בגיל

14.09

19.35

33.85

 

אחוז חומר יבש

58.14%

61.87

80.77%

71.14%

84.86%

79.49%

64.61%

58.85%

87.15%

ריכוז אנרגיה

1.799

1.303

1.300

1.849

1.844

1.350

1.412

1.727

1.840

אחוז חלבון

16.82%

13.95%

13.00%

13.49%

13.79%

12.05%

12.00%

16.07%

18.32%

אחוז מזון גס

34.54%

53.01%

54.69%

15.15%

15.01%

72.50%

74.70%

41.32%

14.97%

תאריך עדכון

18/09/18

24/06/18

19/06/18

20/06/18

26/06/18

14/06/18

17/05/18

17/06/18

08/05/18