נתוני ייצור


 

2003  2003  2003  2003  2003

     2003           

  2004         

      2005        

    2006        

     2007     

 

 

 

  2003  2003  2003  2003  2003

        2008                    2009                      2010                    2011                  2012        

 

                                

2003    2003 

  2003 

 2003

                    

            2013                2014                2015           2017