ביקורת פנים

הביקורת הפנימית ב"יציב"/ בנימין קדם

ניהול מפעל בסדר גודל של מרכז מזון "יציב" מחויב בהתאם לסדרי המינהל התקין לקיים ביקורת פנימית לגבי פעולות הניהול והביצוע בכל שטחי הפעילות.

הביקורת הפנימית מקוימת בנוסף לביקורת החיצונית (ביקורת של רואה חשבון או ברית פיקוח) כאשר הביקורת החיצונית מבוצעת לאחר המעשה (ביקורת בסוף השנה) ובעיקרה היא ביקורת פיננסית, בשעה שהביקורת הפנימית היא בעיקרה תפעולית ומבוצעת תוך כדי ביצוע הפעולות, במגמה לתקן במידת הצורך את הליקויים, במידה והם מתגלים, לפני סיום הפעולה.

תפקיד המבקר הפנימי הוא לא רק לבצע את הביקורת אלא גם להדריך את ממלאי התפקידים בנושאי מינהל, דוגמא לכך היא יוזמת הביקורת הפנימית להעלות בכתב את נוהלי התפעול של מרכז המזון, דבר שהוביל בסופו של דבר לקבלת תו תקן ISO 9001:2000.

תפקיד הביקורת הפנימית ב"יציב" מבוצע על ידי כותב שורות אלו שהוא בעל תואר בינלאומי בביקורת פנימית – C.I.A  (Certified internal auditor), ובעל ניסיון של למעלה מ-40 שנה בביקורת פנימית כולל ביקורת במפעלים האזוריים הקיבוציים והמושביים.

 

הביקורת הפנימית שבוצעה ב"יציב" כללה בין השאר את הנושאים הבאים:

♦  קניית גרעינים (כולל השוואה עם מחירי קנייה של מרכזי מזון אחרים

    באותם מועדים).

♦  קניית שחתות וקש.

♦  נושאי ביטוח.

♦  הפחת והפעולות להפחתה והתחשבנות.

♦  בדיקת וכיול משקולות.

♦  הובלות וחיוב הלקוחות.

♦  הטיפול בקש רטוב.

♦  הפעלת המעבדה להבטחת איכות.

♦  השוואת מחירי הבליל עם מרכזי מזון אחרים.

♦  נוהל קבלת חומרים במרכז המזון.

♦  ביצוע הפעולות בעונת התחמיץ.

♦  קניית שרותי עבודת קציר.

♦  תנאי תשלום לספקים.

♦  ביצוע העברות בנקאיות של כספים.

♦  חובות חריגים של לקוחות.

♦  משכורות לעובדים.

♦  חשבונות רווח והפסד לגבי מכירות במחיר סופי.

♦  ביצוע נוהלי ISO.

 
כחלק מהביקורת בוצעו גם סיורים (בחלקם יחד עם חברי ועדת ביקורת) במרכזי מזון אחרים לשם השוואת ההוצאות והתוצאות.

במידה וקיימות בעיות שלא נפתרו ולדעת הלקוחות מחייבות בדיקת המבקר הפנימי ניתן לפנות אליי. 

 

שנה טובה ומבורכת,