ran 1שלום רב לכולם!

 

"זאת היתה שנה שחונה שתקו שמיים

החקלאים שרכו רגליהם בשדות

עמדו הנהרות ריקים בורות המים

והשמים לא רוצים לבכות..." ( שולי רנד )

נובמבר השחון גרם לנו להתחיל ולבצע השקיית הנבטה בחיטה ואנו מקווים שחלקו הראשון של דצמבר יאיר לנו פנים ומשקעים. במרכז המזון נערכנו גם לשנה שחונה ויש לנו מלאים מספיקים במידה ויהיו יבולים נמוכים.

עונת ההמלטות בעיצומה, אנו ממליצים להשתמש בתוסף ההכנה והממליטות ולהעניק ליבשות ולפרות הממליטות את כל התנאים הדרושים לתחלובה מוצלחת. עדיין לא מאוחר לקבל הדרכה מאנשי מרמ"ז או ממדריכים חיצוניים בנושא חשוב זה.

מחירי המוצרים המיובאים מושפעים ברמה יומית ממלחמת הסחר הנמשכת בין ארה"ב לסין. שער הדולר מוסיף להיות נמוך וגם מחירי ההובלה הימית נמוכים למדי. המחירים ממשיכים להיות נוחים עם מגמת עלייה קלה לכיוון הרבעון הראשון 2020.

החודש נערך הכנס השנתי למדעי הבקר. לדעתי היה כנס מצוין. בולטות המגמות אליהן צועד הענף בשנים הקרובות- קיימות ברפת, רווחת בעלי החיים, קביעת כללי רפתנות ע"י המחלבות, תחליפי חלב ובשר, הגדלת המקצועיות והקטנת הרווחיות ואנו נביא לאזורנו מספר הרצאות וחומרים מעניינים שהוצגו בכנס. בשנה הקרובה אנו מעוניינים לעזור לכם להיערך טוב יותר לעתיד הקרוב והרחוק ונציג תוכנית בעניין. אני מבקש להזכיר את חשיבות הסיכומים הכלכליים ומפציר בכם להירשם ולהיכנס למתווה מדידה ושיפור.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו חג אורים שמח!

 

רן יערי