ran 1שלום רב לכולם!

 

"על משעולי העדר צונח האבק,
עלי האזדרכת בסחרחורת.
ראשי החצבים שוב עולים מן המחנק,
שבין ראש השנה לבין החורף." ( יורם טהרלב )

בפתחו של הסתיו אנו נכנסים ל"תקופת המעבר"- ימים חמים הבאים בחפיפה עם ימי סגריר. זוהי תקופה המחייבת מעקב צמוד על מצב השאריות באבוס ותגובה מיידית להתאמת כמויות הבלילים. אני מבקש להזכיר שוב את חשיבות ההתארגנות הנכונה לתקופת ההמלטות הקרובה. צוות מרכז המזון נכון לעזור בכל עניין שיתבקש.

החודש קיבלנו ממדרכי שה"מ דוד בירן ודניאל ביקל את הסיכום הכלכלי והמקצועי של רפתני יציב לשנת 2018. הנתונים נאספו מ כ- 1/3 מרפתות מעקב הייצור שלנו. מכל רפתן נלקחו הנתונים של הכנסות והוצאות מהמחלבות, הנהלת החשבונות והנ.ע.ה וכל רפתן קיבל ניתוח פרטני של הנעשה אצלו ברפת מבחינה כלכלית ותוצאותיו בסעיפים השונים למול רפתנים דומים לו. נושא הניתוח הכלכלי הפרטני חשוב מאוד דווקא בימים אלו של אי וודאות ואנו ממליצים לכל רפתן להצטרף במידי לפרויקט זה שהוא ללא עלות ואנונימי לגמרי. לאור הביקוש מהימים האחרונים אנו עושים עוד מחזור לשנת 2018. נא הירשמו.

מבחינת התמונה הכוללת של מרכז המזון אנו מבחינים שב 2018 עלות ההזנה הממוצעת של כל הנקבות ברפתות יציב נמוכה ב- 14 אגורות לליטר למול ממוצע רפתות משפחתיות אחרות מהצפון ודומה לממוצע הקיבוצים באזורנו המכינים מזון לבד!! כל הנתונים נעשו והוצגו ללא התערבותנו. אני ממליץ לכל רפתן להגיע ולהתרשם מהנתונים.

מחיר המטרה לרבעון הרביעי ירד ב 0.2 אג' והוא יעמוד על 1.9349 ₪.

במרכז המזון אנו נערכים לחורף והחודש תצטרף משאית חלוקה חדשה למערך החלוקה.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו שנה טובה, שנת בריאות והצלחה!

 

 

רן יערי